• Heberle za odstranjevanje notranjega obloge
  • Voščenka rumena in rdeča za označevanje vozila ob posredovanju
  • Meter, orodje za ventile pnevmatik, vzmetni razbijalec stekla ter reševalne ročne škarje
  • Komplet omogoča varno in hitro delo na intervenciji
  • Osnovna oprema posredovalca ob prometni nesreči