Opis

Splošna navodila za zaščitno pred potencialno epidemijo:

1️⃣ Kihaj in kašljaj v rokav!
2️⃣ Nos obriši z robčkom za enkratno uporabo in ga vrzi v stranišče.
3️⃣ Redno temeljito umivaj roke z milnico, jih otresi ali obriši v papirnate brisače in na koncu razkuži.
4️⃣ Ne dotikaj se z umazanimi rokami ust, nosa in oči.
5️⃣ Če govoriš s potencialno okuženo osebo, stoj meter in pol stran.

Pozor! Maska kot edini ukrep pred potencialno nevarnostjo ni nujno učinkovita! Upoštevajte javna državna navodila in priporočila.