fbpx
Tukaj ste:Home>2 - Predmeti>

UVOD v spletne strani

Tukaj boš spoznal osnove, ki so potrebne za izdelavo ene spletne strani. Da spletna stran sploh lahko deluje potrebuješ: Domeno (to je ime spletne strani, ki se konča s končnico .si, .com, .eu, org,.... ipd... - URL - na primer "blankakroflic.com") Gostovanje (to je spletni prostor kamor potem "obesiš" svojo stran) Jaz uporabljam hitrost. net. Z zakupom GOSTOVANJA dobiš dostop [...]

2021-04-14T20:17:41+02:0013. 04. 2021|

Razvrščanje (VG)

Predmet zajema 1 uro teorije in 3 ure praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Poveljevanje gasilski skupini – enovrstno razvrščanje - Ureditev skupine (kolona in vrsta) - Mesto poveljevanja - Poročanje nadrejenemu Povelja za ureditev, premik, zasuk, razpustitev skupine, mimohod in pozdrav - Ravnanje skupine - Zasuk skupine na mestu - Pozdravljanje skupine - Premikanje skupine - Zavijanje skupine Sodelovanje na gasilskih prireditvah, [...]

2021-03-21T13:51:16+01:0021. 03. 2021|

Gasilska taktika (VGČ)

Predmet zajema 12 ur teorije in 15 ur praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Naloge poveljstev Sistem vodenja velikih intervencij Praktične vaje: Požar na velikem objektu Požar v naravi Neurje in poplave Seminarska naloga: Vodenje intervencije ob katastrofalnem požaru z enotami v regiji (posredovanje praktičnih navodil z nazivom naloge in vsebino za izdelavo naloge)

2021-03-21T10:47:40+01:0021. 03. 2021|

Tehnično reševanje (VGČ)

Predmet zajema 5 ur teorije in 5 ur praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Načrtovanje ukrepov pri masovni nesreči v prometu Vodenje intervencije pri masovni nesreči v prometu Praktične vaje: Masovna nesreča v prometu - Simulacija masovne prometne nesreče na avtocesti (15 do 20 udeleženih vozil, 2-kilometrski zastoj za nesrečo) – tečajnik je v vlogi poveljnika čete in izvede: - Prevzame vodenje od [...]

2021-03-21T10:45:22+01:0021. 03. 2021|

Informatika (VGČ)

Predmet zajema 1 uro teorije in 2 uri praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Definiranje procesa in potrebnih aktivnosti za izvedbo Vzdrževanje kakovosti podatkov Praktične vaje: Pregled kakovosti podatkov v evidencah (določiti kriterijev, določiti obseg pregleda, določiti odstopanja ter način rešitve) Vzpostavitev in vodenje intervencije po sistemu IPS

2021-03-21T10:37:45+01:0021. 03. 2021|

Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo (VGČ)

Predmet zajema 5 ur teorije. Teoretična predavanja: Ureditev varstva pred požarom v RS - Pristojne resorne službe - Nacionalni program varstva pred požarom Pravni akti o varstvu pred požarom v RS - Zakoni - Podzakonski akti - Standardi in smernice - Raziskovalni in razvojni projekti Požarna preventiva pri načrtovanju in gradnji objektov - Načrtovanje preventivnih požarnih ukrepov za stanovanjske objekte - [...]

2021-03-21T10:36:27+01:0021. 03. 2021|

Požarna preventiva (VGČ)

Predmet zajema 4 ure teorije. Teoretična predavanja: Načrtovanje požarne varnosti v objektih Ocenjevanje požarnih tveganj in nevarnosti v naravnem okolju Ocenjevanje požarnih tveganj in nevarnosti v objektih

2021-03-21T10:33:10+01:0021. 03. 2021|

Varstvo in zdravje gasilcev (VGČ)

Predmet zajema 2 uri teorije. Teoretična predavanja: Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu v sistemu zaščite in reševanja Pravice in bonitete operativnih gasilcev v primeru poškodbe pri delu Obdobni pregledi in preizkusi zaščitne in reševalne opreme Določanje posebnih zdravstvenih zahtev, pooblaščeni zdravnik in njegove naloge, zdravstveni pregledi gasilca, vrsta in periodika, utrujenost – preprečevanje in odpravljanje, aktivni in pasivni [...]

2021-03-21T10:32:02+01:0021. 03. 2021|

Osebnost gasilca (VGČ)

Predmet zajema 3 ure teorije. Teoretična predavanja: Čustvena inteligenca Izražanje čustev, kritike, aktivno poslušanje Samorefleksija Vodenje intervencije - Začetek posredovanja - Razporeditev enot, nalog in ciljev - Gasilstvo v javnosti Družabnost - Organizacija tekmovanj in iger - Srečanja gasilcev, strokovne ekskurzije, izleti, letovanja

2021-03-21T10:26:42+01:0021. 03. 2021|

Izobraževanje (VGČ)

Predmet zajema 3 ure teorije in 2 uri praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Učni programi Temeljno izobraževanje Dopolnilno usposabljanje Sistem izobraževanja v GZS Načrtovanje izobraževanja Vloga nadzornika tečaja Praktične vaje: Izdelava načrta izobraževanja

2021-03-21T10:24:33+01:0021. 03. 2021|

Razvrščanje (VGČ)

Predmet zajema 3 ure teorije in 2 uri praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Povelja in zborne ureditve, razvrstitve enot v četi, bataljonu in brigadi, sodelovanje pri vajah o razvrščanju, protokol gasilskih prireditev in svečanosti, žalovanj, gasilskih tekmovanj, načrtovanje in izvedba parade Praktične vaje: Vaje za četo Zborne ureditve čete Črta vodnih kolon Kolona po štiri Mesto izdajanja povelja Poročanje Ešalon Vaje za [...]

2021-03-21T10:14:23+01:0021. 03. 2021|

Organizacija gasilstva in pravne osnove (VGČ)

Predmet zajema 7 ur teorije. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski akti Državni načrti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Državne enote v sistemu zaščite in reševanja Pristojnosti organov GZS Pristojnost komisij in svetov GZS Naloge države in občine Mednarodno sodelovanje in organizacije Merila za organiziranje in opremljanje enot Financiranje varstva [...]

2021-03-21T10:10:30+01:0021. 03. 2021|

Gasilska taktika (ViGČ)

Predmet zajema 4 uri teorije in 4 ure praktičnih vaj. Teoretična predavanja: Naloge operativnega vodje Načrtovanje požarnih in drugih nevarnosti na področju regijskega poveljstva in poveljstva GZS Priprave na gasilske intervencije na področju regije in države Večje gasilske intervencije Organizacija in izvajanje vodenja velike gasilske intervencije Alarmiranje gasilskih enot ob velikih požarih in drugih nesrečah

2021-03-21T10:52:48+01:0021. 03. 2021|

Ocena ogroženosti (ViGČ)

Predmet zajema 2 uri teorije. Teoretična predavanja: Namen ocene ogroženosti Podlage za pripravo, vsebina in način priprave ocene ogroženosti Praktična uporaba ocene ogroženosti

2021-03-21T10:50:53+01:0021. 03. 2021|

Organizacija gasilstva in pravne osnove (ViGČ)

Predmet zajema 6 ur teorije. Teoretična predavanja: Organiziranost in razvoj gasilstva Pravna ureditev gasilstva v Sloveniji Varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji (pravna ureditev) Nacionalni sistem načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom Upravna organiziranost varstva pred požarom Financiranje varstva pred požarom

2021-03-21T10:49:10+01:0021. 03. 2021|
Go to Top