fbpx
Tukaj ste:Home/2 - Predmeti/

Gasilska taktika (OG)

Tečaj za operativnega gasilca 15 šolskih ur predavanja Gasilske formacije Intervencija od alarmiranja do zaključka Nevarnosti za gasilca na intervenciji Gasilna sredstva in njihova uporaba Osnovne gasilske veščine in postopki 50 šolskih ur praktičnih vaj Sprejem informacij in povelj od nadrejenega Gašenje zunanjega požara z različnimi nastopi Gašenje požara v naravi Gašenje notranjega požara v objektu Gašenje dimniškega požara Gašenje požara [...]

2020-11-15T21:29:18+01:0015. 11. 2020|

Tehnično reševanje (OG)

Tečaj za operativnega gasilca 22 šolskih ur predavanja Varno delo z motorno žago (2h) Neurja (2h) Poplave (2h) Potres (2h) Prometne nesreče (3h) Vrvna tehnika (4h) Reševanje na in ob vodi (2h) Reševanje živali (2h) Plazovi (2h) Vlamljanje, odpiranje vrat, dvigala (1h) 19 šolskih ur praktičnih vaj Vrvna tehnika (6h) Varno delo z motorno žago (2h) Prometne nesreče (3h) Neurja (3h) [...]

2020-11-17T21:32:45+01:0015. 11. 2020|

Zaščita telesa in dihal (OG)

Tečaj za operativnega gasilca 4 šolske ure teorija Zahteve in pomen zaščite telesa in dihal Osebna zaščitna oprema Skupna zaščitna oprema Dihanje Toksične in strupene snovi – dihalni strupi Zaščita dihal Oprema za varovanje dihal 12 šolskih ur praktičnih vaj Sestavljanje in razstavljanje IDA Nameščanje IDA Pravilno gibanje pri uporabi IDA Prenašanje in vlečenje armatur ob uporabi IDA Preiskovanje prostorov

2020-11-17T21:45:42+01:0015. 11. 2020|

Radijske in ostale zveze (OG)

Tečaj za operativnega gasilca 1 šolska ura teorije Sistem delovanja radijskih zvez Ročne radijske postaje – sistem ZARE Pravilna drža ročne radijske postaje Pravila sporočanja med dvema radijskima postajama Sprejemanje povelj preko radijske postaje Sistem tihega alarmiranja 1 šolska ura praktičnih vaj Rokovanje z ročno radijsko postajo Sprejem in oddaja sporočil Prebiranje sporočila na pozivniku

2020-11-17T21:10:53+01:0015. 11. 2020|

Vozila in oprema (OG)

Tečaj za operativnega gasilca 2 šolski uri teorije Hidrantni nastavki Gasilske črpalke Gasilsko orodje in oprema za gašenje Gašenje s peno in armature za izdelavo zračne pene Gasilniki Zavarovanje območja Tehnično reševanje Elektro agregati, podaljški in osvetlitev Motorne in električne naprave Gasilske lestve 5 šolskih ur praktičnih vaj Gasilska vozila Gasilniki Hidranti Gasilsko orodje in oprema Gasilske črpalke Elektro agregati in [...]

2020-11-17T15:48:50+01:0015. 11. 2020|

Požar in nevarne snovi (OG)

Tečaj za operativnega gasilca Predmet zajema 5 šolskih ur teorije Gorenje in požar Pogoji za gorenje – požarni tetraeder Vzroki požarov Požarni razredi Samovžigi Produkti gorenja in njihove nevarnosti za gasilca Eksplozije Faze požara Dinamika razvoja požara v prostoru in na prostem v odvisnosti od pogojev za gorenje Požarni preskok in povratni ogenj Gašenje Gasilna sredstva Gasilni učinki gasilnih sredstev Nevarne [...]

2020-11-15T22:13:06+01:0015. 11. 2020|

Gradbeništvo in oskrba z gasilno vodo (OG)

Tečaj za operativnega gasilca Tečaj zajema 5 šolskih ur teorije Glavni deli zgradbe Obnašanje glavnih konstrukcijskih elementov ob požaru Nadzemni hidrant Podzemni hidrant Hidrantna omarica Suhi dvižni vod Težave pri dobavi vode

2020-11-15T21:51:54+01:0015. 11. 2020|

Elektrotehnika in varnost (OG)

Tečaj operativni gasilec Tečaj zajema 3 šolske ure teorije Osnove elektrotehničnih veličin Nevarnost udara električnega toka Nevarnost električnega toka pri gašenju požarov Gašenje požarov pod električno napetostjo Rokovanje z električnimi napravami in orodji, ki jih gasilci uporabljajo pri svojem delu Varna izvedba začasnih električnih gasilskih instalacij

2020-11-15T21:47:37+01:0015. 11. 2020|

Vozila in oprema (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika Predmet zajema 4 šolske ure teorije Gasilska vozila in oprema Gasilsko orodje in oprema za gašenje Gašenje s peno in armature za izdelavo zračne pene Gasilniki Zavarovanje območja

2020-11-16T17:37:31+01:0015. 11. 2020|

Informatika (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika Predmet zajema 3 šolske ure teorije Zakonodaja  Zakon o varstvu osebnih podatkov  Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije  Zakon o gasilstvu Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki  Delo z evidencami in dokumenti  Skrbništvo evidenc  Informacijska varnost  Osnove pisarniškega poslovanja

2020-11-16T17:34:15+01:0015. 11. 2020|

Požarna preventiva (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika 3 šolske ure teorije Osnovni predpisi ureditve požarnega varstva  Zakon o varstvu pred požarom Organizacijski ukrepi varstva pred požarom  Požarni red  Požarni načrt  Načrt evakuacije  Požarna straža Osnove gorenja in gašenja 2 šolski uri praktičnih vaj Gašenje začetnih požarov

2020-11-16T17:27:41+01:0015. 11. 2020|

Osebnost gasilca (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika Predmet zajema 3 šolske ure teorije Komunikacija v medijih Kodeks etike slovenskega gasilstva Splošno o motivaciji  Motivi za prostovoljno delo gasilca  Potrebe in vrednote gasilca in gasilske organizacije Obvladovanje stresa  Stresorji pri gasilskem delu  Prepoznavanje znakov stresa Travmatski dogodki in posttravmatska stresna motnja  Možni travmatski dogodki

2020-11-16T17:24:06+01:0015. 11. 2020|

Prva pomoč (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika 7 šolskih ur teorije Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči • Pomen in naloge prve pomoči • Razlika med prvo in nujno medicinsko pomočjo • Organizacija nujne medicinske pomoči v Sloveniji Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči • Pomen zgodnjega nudenja prve pomoči in veriga preživetja ter vloga gasilca pri tem • Klic [...]

2020-11-16T16:58:51+01:0015. 11. 2020|

Razvrščanje (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika Predmet zajema 2 šolske ure teorije Osnovni pojmi o razvrščanju  Razvrščanje  Vrsta  Dvovrstna ureditev  Kolona po eden  Kolona po dva  Kolona po štiri (tri)  Črta vodnih kolon  Četverostop Ureditev  Red  Razmik in odmik  Povelja  Povrat  Mesto izdajanja povelja  Poročanje

2020-11-16T16:54:32+01:0015. 11. 2020|

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika Tečaj zajema 2 šolski uri teorije Umeščenost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja (ZiR) Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Naravne in druge nesreče Sistem javnega alarmiranja Naravne in druge nesreče v območju lokalne skupnosti Regijski center za obveščanje

2020-11-16T16:48:47+01:0015. 11. 2020|

Organizacija gasilstva in pravne osnove (GP)

Tečaj za gasilca pripravnika. Predmet 5 šolskih ur teorije Definicija gasilstva Naloge gasilstva Zakonodaja in zakoni v gasilstvu  Zakon o društvih  Zakon o gasilstvu  Pravila gasilske službe  Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev  Statut društva Organiziranost gasilskih organizacij Gasilske oznake, čini in funkcije Naloge lokalnih skupnosti Pravilniki v gasilstvu Zgodovina gasilstva

2020-11-15T22:19:23+01:0015. 11. 2020|
Go to Top