Tečaj operativni gasilec

Tečaj zajema 3 šolske ure teorije

Osnove elektrotehničnih veličin
Nevarnost udara električnega toka
Nevarnost električnega toka pri gašenju požarov
Gašenje požarov pod električno napetostjo
Rokovanje z električnimi napravami in orodji, ki jih gasilci uporabljajo pri svojem delu
Varna izvedba začasnih električnih gasilskih instalacij