fbpx

Naprave za prenos električne energije (VG)

Električno energijo prenašamo od elektrarn do večjih mest z pomočjo električnih prevodnikov, ki jim rečemo tudi vodniki. V večini se le ti iz aluminija ali bakra. Poznamo jih v obliki kablovodov, ki se polagajo v zemljo ali pa v obliki daljnovodov oziroma prosto zračnih vodov. Izvedbe daljnovodov so odvisne od njihove nazivne napetosti in električnega toka, ter od naravnih značilnosti terena po katerem potekajo njihove trase. 

Glede na napetostni nivo v Sloveniji daljnovode in kablovode ločimo na:

  • 400 kV daljnovode
  • 220 kV daljnovode
  • 110 kV daljnovode in kablovode