fbpx

Naprave za razdelitev in transformacijo električne energije – razdelilne transformatorske postaje

Transformacija elektrike pomeni spreminjanje velikosti njenih osnovnih parametrov – električne napetosti in toka. Naprava ki to omogoča se imenuje transformator.

In zakaj je to potrebno ?

Ko po električnih vodnikih teče električni tok, se zaradi lastnosti prevodnikov električnega toka (vodniki) ob tem pojavljajo izgube, ki so odvisne od velikosti električnega toka. Ker po vodnikih prenašamo električno energijo, ki je, kot smo spoznali pri osnovnih pojmih o elektriki, v enoti časa produkt električnega toka in napetosti, za katera tudi že vemo, da sta med seboj v obratnem sorazmerju, kaj hitro ugotovimo, da lahko enako količino električne energije prenesemo po vodniku s spreminjanjem ene ali druge, saj zmanjšanje električne napetosti pomeni enakovredno povečanje električnega toka in obratno. Ker smo omenili, da so izgube pri prenosu električne energije po vodniku odvisne od velikosti električnega toka, je torej smotrno, da za potrebe prenosa električne energije električni tok čim bolj zmanjšamo, kar pa pomeni, da moramo zvišati električno napetost, če želimo v enoti časa po vodniku prenesti enako količino električne energije. Temu rečemo transformacija in jo izvajamo z pomočjo elektroenergetskih transformatorjev, ki imajo lastnost, da nam v obratnem sorazmerju spreminjajo velikost električne napetosti in električnega toka, kakor pač želimo.

Ko velikost električnega toka in električne napetosti s pomočjo transformatorja priredimo za potrebe prenosa električne energije, ga je potrebno s pomočjo zbiralčnega sistema in visoko ali srednje napetostnih stikal porazdeliti na različne daljnovode ali kablovode, po katerih prenašamo električno energijo do porabnikov električne energije. Tak postroj imenujemo visoko ali srednje napetostno stikališče, ki je lahko v zaprtem prostoru ali pa na prostem.