Distribucijske transformatorske postaje (VG)

Distribucijske transformatorske postaje so del energetskega omrežja, s pomočjo katerih napetostni nivo srednje napetostnih vodov znižamo na napetosti, za katere so proizvedene naprave in porabniki električne energije v industriji, obrti in gospodinjstvu – skratka povsod, kjer se električna energija uporablja za delovanje naprav, strojev in ostalih porabnikov električne energije. Sam princip delovanja je enak kot je opisan v poglavju 2.3.. Večina distribucijskih transformatorskih postaj torej transformira električno napetost iz 35 kV, 20 kV  in 10 kV na največkrat uporabljeno in najbolj razširjeno standardno nizko napetost 230/400 V. Redkeje pa se v industriji uporabljajo tudi drugi napetostni nivoji, ki pa so odvisni od točno določenih naprav, ki jih najdemo predvsem tam, kjer se uporablja specifičen proizvodni proces in so le temu prilagojene električne naprave in posledično temu tudi transformatorske postaje. Sestavni del distribucijskih transformatorskih postaj so tudi nizkonapetostni razdelilci, s pomočjo katerih se električna energija preko nizkonapetostnih vodov prenaša do uporabnikov električne energije. Distribucijske transformatorske postaje so glede na izvedbo, kako so zgrajene, lahko: 

  • nameščene na oporišča – drogove obstoječih daljnovodov,
  • nameščene na lastna nosilna oporišča (leseni drogovi, betonski drogovi, kovinski drogovi),
  • nameščena v samostojne objekte,
  • nameščene v obstoječe objekte večstanovanjskih stavb, industrijskih, trgovskih, športnih in podobnih objektov