Distribucijsko nizkonapetostno omrežje (VG)

Električno energijo prenašamo od distribucijskih transformatorskih postaj do porabnikov električne energije z pomočjo nizkonapetostnega omrežja, ki je lahko izvedeno po zraku z vodniki iz bakra ali aluminija ali pa so izvedeni kot kablovodi. Omenjena nizkonapetostna omrežja so napetosti največ 1000 V, za splošno napajanje odjemalcev električne energije pa je ta napetost 230/400 V pri čemer je 230 V enofazna napetost, 400 V pa medfazna napetost.