Električne inštalacije (VG)

Kot je že bilo navedeno v prvem poglavju so električne inštalacije napeljave nizke napetosti, ki nam omogočajo prenos električne energije v odprtih in zaprtih prostorih in pomenijo v celoto povezan sistem naprav in opreme v opazovanem prostoru, ki je namenjen za izpolnjevanje določenega namena, kar pomeni, da lahko na njih priključujemo različne porabnike električne energije. Mednje torej sodi skupek vodnikov, stikal, zbiralk, kablov in ostalega pribora za pritrjevanje, ki povezuje te naprave funkcionalno celoto in jih ščiti pred mehanskimi poškodbami. Prav tako so pomemben del električnih inštalacij naprave, ki ščitijo uporabnike električnih naprav pred udari električnega toka na človeka in naprave, ki ščitijo električne inštalacije pred prevelikimi tokovi, ki so lahko posledica preobremenitev, okar ali so posledica zunanjih vplivov, njihova posledica pa so pregrevanja elementov električne inštalacije, ki lahko povzročijo požare.