fbpx

Srednje napetostni daljnovodi in kablovodi

Električno energijo prenašamo od razdelilnih transformatorskih postaj do porabnikov z pomočjo srednje napetostnih daljnovodov in kablovodov. Tudi vodniki teh so predvsem iz aluminija ali bakra. 

Glede na napetostni nivo v Sloveniji srednje napetostne daljnovode in kablovode ločimo na:

  • 35 kV daljnovode in kablovode
  • 20 kV daljnovode in kablovode
  • 10 kV daljnovode in kablovode