fbpx

Osnove električnih inštalacij in naprav (VG)

Električne inštalacije, če o njih govorimo v širšem pomenu besede, so vse smotrno povezane naprave, ki povezujejo naprave za proizvodnjo električne energije z porabniki električne energije oz. električnimi napravami. To pomeni, da mednje štejemo naprave, ki so potrebne za proizvajanje električne energije (generator, fotonapetostni modul), naprave za spreminjanje oz. transformacijo napetostnih nivojev (transformator), naprave za sklepanje in razklepanje tokokrogov (stikala), naprave za prenos električne energije (razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje, visokonapetostni in srednjenapetostni daljnovodi ter nizkonapetostna omrežja) in naprave za varovanje električnih porabnikov in naprav (varovalke, avtomatski odklopniki). V pogovornem jeziku takšnim napravam največkrat rečemo elektroenergetski objekti in naprave.

V ožjem pomenu besede pa so električne inštalacije napeljave nizke napetosti, ki nam omogočajo prenos električne energije v odprtih in zaprtih prostorih in pomenijo v celoto povezan sistem naprav in opreme v opazovanem prostoru, ki je namenjen za izpolnjevanje določenega namena. Mednje torej sodi skupek vodnikov, stikal, zbiralk, kablov in ostalega pribora za pritrjevanje, ki povezuje te naprave funkcionalno celoto in jih ščiti pred mehanskimi poškodbami.

Prvi koristni porabnik električne energije je bila obločna svetilka, katero pa je leta 1879 zamenjala Edisonova žarnica. Edison je prvi pravilno oblikoval električni tokokrog, saj je zanj zraven vodnikov uporabil tudi stikalo in varovalko. Edisonov izum in kasnejši izumi Nikole Tesle, so na področju proizvodnje električne energije, njenega prenosa in uporabe večfaznih izmeničnih tokov povzročile izredno hiter napredek.

Danes razvoj električnih inštalacij sledi razvoju tehnike in znanosti, predvsem pa potrebam sodobnega sveta in razvoju materialov, ekonomičnosti in dandanes vse bolj prodornim težnjam po uporabi obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije (sončna, vetrna energije, bioplinarne).