Zakaj in v kolikšnem obsegu izključiti električno napetost (VG)

Največkrat je izključitev električne napetosti potrebna zaradi nevarnosti, ki jih električni tok predstavlja za človeka. Pri gašenju požarov, je zaradi uporabe gasilnih sredstev, ki prevajajo električni tok, le ta lahko smrtno nevaren za gasilce. Seveda lahko z izključitvijo električne napetosti odpravimo tudi druge nevarnosti, kot so segrevanje, povzročitev eksplozije, preprečevanje oblokov ob kratkih stikih, ki v veliko primerih poleg nevarnosti za morebitne ujete v stavbah in za gasilce predstavljajo tudi nevarnosti za širjenje požarov v in izven objektov.

V primeru požara ali katerekoli druge nesreče mora vodja intervencije ugotoviti, kje in v kolikšnem obsegu je potrebno zagotoviti breznapetostno stanje, da lahko vsi, ki sodelujejo ali so kakorkoli prisotni na kraju intervencije, svoje delo opravijo varno in da električni tok ne povzroča dodatnih vzrokov za širjenje požara. Izključitev električne energije je smotrna v takem obsegu, da po eni strani zagotavlja varnost, po drugi strani pa tam, kjer le te ne izključimo zagotavlja lažje reševanje, uporabo električnih naprav ipd. Seveda morajo biti z območji, kjer je ostala električna napetost priključena seznanjeni vsi prisotni na intervenciji, kar pomeni, da mora vodja intervencije pri svojem vodenju nenehno skrbeti za pravilno obveščenost in zahtevati izključitev električne napetosti tam, kjer je to potrebno in s tem zagotavljati varno delo gasilcev in lažji potek reševanja in morebitne evakuacije. Delo gasilcev je torej vedno dovoljeno takrat, ko je iz strani vodje intervencije izdano povelje, da se lahko prične in kje se lahko prične gašenje in reševanje ter kateri deli objekta so ostali priključeni na električno napetost.