Statična elektrika (VG)

Na različne oblike statične elektrike naletimo vsak dan in je zato naša stalna spremljevalka. Do statične elektrike pride zaradi trenja različnih snovi. Govorimo, da so snovi naelektrene. Statična elektrika se pojavi, ko se dve nabiti površini, ki sta v kontaktu, ločita in je površinska hitrost premikanja električnega naboja na eni izmed površin majhna. Če bi se električni naboj po obeh površinah lahko premaknil do zadnje točke kontakta v dovolj kratkem času, bi se pozitivni in negativni električni naboj medsebojno nevtralizirala in bi tako ostalo le malo električnega naboja na obeh površinah. Ker pa se električni naboj po eni od površin premika počasi, ne more steči do kontakta, tako, da se električna naboja ne moreta izničiti in ostaneta vsak na svoji.

Pogost povzročitelj naelektrenj človeka je hoja po suhih tleh iz umetnih mas, dolgotrajno sedenje (nor. Na delovnem mestu ali avtomobilu), rokovanje z papirjem ali drugimi predmeti iz umetnih snovi. Pri slačenju tkanin iz umetnih vlaken, kot je majica iz poliestra (felpa, termoflis) se oblačilo drgne med sabo in ob kožo ter tako ustvarja naboj. Če je ta dovolj močan lahko tok elektronov preskoči iz enega dela oblačila na drugega. Pri slačenju tkanin iz umetnih vlaken zato slišimo prasketanje, v temi pa lahko vidimo majhne iskre, ki so posledica preskoka naboja iz negativno nabite snovi na pozitivno.

Iz spodnje tabele lahko vidimo orientacijske vrednosti velikosti električnih potencialov, ki so posledica statičnih naelektrenosti človeka.

Med nevihto lahko opazimo ogromne iskre, ki so nastale kot posledica statične elektrike v ozračju. Ko se zaradi zračnih tokov in močnih vetrov vodne kapljice in koščki ledu v oblakih drgnejo med seboj, nastaja v oblakih električni naboj. V določenem trenutku ta naboj preskoči iz oblaka na oblak ali proti zemlji. Pojav opazimo kot strelo, ki ga spremlja blisk. Zrak se močno segreje, ta eksplodira in mi slišimo glasno grmenje. Strela je torej posledica razelektritve oblakov. Navadno udari v najbolj izpostavljeno točko na zemlji, to pa so visoka drevesa, zvoniki, visoke zgradbe, ipd..

Pred statično elektriko se zaščitimo z izenačevanjem električnih potencialov, kar pomeni enakomerno porazdelitev in nevtralizacijo statične elektrine in s tem preprečevanje nastajanja naelektrenja predmetov. V praksi se to izvaja z ozemljevanjem naprav, medsebojnim povezovanjem naprav in z uporabo ustreznih materialov, kar za gasilce pomeni uporabo nesintetičnih oblačil. Posebno pozornost statični elektriki je potrebno posvetiti prostorom, kjer so prisotne eksplozivne snovi, saj lahko preskok iskre v teh prostorih povzroči eksplozijo.