Trenutni status
Nisi vpisan
Cena
Zaprto
Začni
This 2 - predmet is currently closed

Podrobnosti tečaja

  • 0:00 min

  • Video

  • Foto

  • PDF material

Asistent(i)

Asistent Instructor112

Asistent Instructor112

Nosilec tečaja

Instructor112

Lekcijo omogoča

Gasilniki, oziroma ravnanje z njimi je tematika, ki jo poznamo vsi zaposleni. No, vsaj morali bi jo. Z njo nas seznanijo pred nastopom službe, ko opravljamo varstvo pri delu in v mnogih drugih situacijah. Vidimo jih vsepovsod saj so zakonsko predpisani in namenjeni gašenju začetnih požarov v praktično vseh možnih okoljih v katerih bivamo, delamo ali pa preprosto samo uživamo. Pa vendarle, ali jih znamo zares uporabiti takrat, ko je to nujno potrebno? Mnogokrat pri rednih letnih obnovitvenih tečajih slišimo: “Ah, stokrat sem ga že videl, če bo res treba ga bom že nekako uporabil.” Pa je res tako? V mirni situaciji nikdar ne pomislimo kako se bomo odzvali, ko bo to zares potrebno. Izkušnje kažejo, da se odzovemo vse prej kot pričakovano. Razen, če zadevo zares obvladamo in jo redno ponavljamo.
Zato nikakor ni odveč, da vsake toliko časa obnovimo vsaj teorijo.
Upamo, da vam bo serija videov o uporabi ročnih gasilnih aparatov v pomoč.

Podrobnosti tečaja

  • 0:00 min

  • Video

  • Foto

  • PDF material

Nosilec tečaja

Instructor112

Asistent(i)

Asistent Instructor112

Asistent Instructor112