Tečaj za operativnega gasilca

15 šolskih ur predavanja

Gasilske formacije
Intervencija od alarmiranja do zaključka
Nevarnosti za gasilca na intervenciji
Gasilna sredstva in njihova uporaba
Osnovne gasilske veščine in postopki

50 šolskih ur praktičnih vaj

Sprejem informacij in povelj od nadrejenega
Gašenje zunanjega požara z različnimi nastopi
Gašenje požara v naravi
Gašenje notranjega požara v objektu
Gašenje dimniškega požara
Gašenje požara na prometnih sredstvih
Delo pri nesrečah z nevarno snovjo