Predmet zajema 12 ur teorije in 15 ur praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

  • Naloge poveljstev
  • Sistem vodenja velikih intervencij

Praktične vaje:

  • Požar na velikem objektu
  • Požar v naravi
  • Neurje in poplave

Seminarska naloga:

  • Vodenje intervencije ob katastrofalnem požaru z enotami v regiji (posredovanje praktičnih navodil z nazivom naloge in vsebino za izdelavo naloge)