Predmet zajema 4 uri teorije in 4 ure praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

  • Naloge operativnega vodje
  • Načrtovanje požarnih in drugih nevarnosti na področju regijskega poveljstva in poveljstva GZS
  • Priprave na gasilske intervencije na področju regije in države
  • Večje gasilske intervencije
  • Organizacija in izvajanje vodenja velike gasilske intervencije
  • Alarmiranje gasilskih enot ob velikih požarih in drugih nesrečah