Tečaj za operativnega gasilca

Tečaj zajema 5 šolskih ur teorije

Glavni deli zgradbe
Obnašanje glavnih konstrukcijskih elementov ob požaru
Nadzemni hidrant
Podzemni hidrant
Hidrantna omarica
Suhi dvižni vod
Težave pri dobavi vode