Predmet zajema 5 ur teorije.

Teoretična predavanja:

 • Ureditev varstva pred požarom v RS
  – Pristojne resorne službe
  – Nacionalni program varstva pred požarom
 • Pravni akti o varstvu pred požarom v RS
  – Zakoni
  – Podzakonski akti
  – Standardi in smernice
  – Raziskovalni in razvojni projekti
 • Požarna preventiva pri načrtovanju in gradnji objektov
  – Načrtovanje preventivnih požarnih ukrepov za stanovanjske objekte
  – Načrtovanje preventivnih požarnih ukrepov za gospodarske in industrijske objekte