Predmet zajema 5 ur teorije.

Teoretična predavanja:

Posamezni deli zgradbe
– Temelji
– Stene
– Požarni zid
– Stropovi
– Strehe
– Stopnišča
– Dvigala
– Odprtine
– Dimniki
Instalacije v stavbah
– Sistemi aktivne požarne zaščite
– Sistem za odvod dima in toplote, rekuperacija zraka
– Zasilna razsvetljava
– Plinska instalacija in plinohrami