Električna instalacija (VG)

Električna energija se proizvaja v elektrarnah. Do porabnikov se gradijo daljnovodi za prenos energije do porabniških centrov (vasi, mest, industrije …), ki obratujejo z visokimi napetostmi (nad 1000 V). V njih se zniža prenosna napetost na t.i. nizko napetost, pod 1000 V v transformatorskih postajah, in se nato vodi do posameznih porabnikov oz. skupin porabnikov (npr. stanovanjskih hiš). Vsak porabnik ima svoje priključno mesto na to omrežje (priključno omarico), od tod naprej pa govorimo o električni instalaciji.

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/2 korakov