fbpx

Kanalizacija (VG)

Z naraščanjem prebivalstva, njegovo koncentracijo v mestih, vedno večjo porabo vode na prebivalca doma in na delovnem mestu se povečuje poraba pitne vode. Pri popolnem sistemu kanalizacije odpadne vode zbiramo in jih prečiščene vračamo nazaj v vodotoke. Na ta način varujemo okolje pred onesnaženjem, sebi pa zagotavljamo zdravo bivalno okolje in zdravo pitno vodo.

Večji del vode v gospodinjstvu se porabi za pranje, pomivanje in druga gospodinjska čiščenja. Pri tem nastaja onesnažena voda, ki jo je treba odvesti iz stanovanjskega objekta, hkrati pa jo tudi toliko očistiti, da jo lahko brez nevarnosti za okolje vrnemo v naravo, kjer se dokončno regenerira. 

Odtočne vode se iz hiše navadno odvajajo v deljenih sistemih (ločen kanalski sistem), ali v enem sistemu (mešan kanalski sistem). Za čiščenje odtočne vode obstaja nekaj načinov:

  • mehanično čiščenje; deluje s siti in odstranjuje usedajoče se ali na vodi plavajoče snovi,
  • kemično čiščenje; pripravi primesi z dodatkom kemikalij do tega, da se izločijo iz odplak, dvigujejo na površje ali pa se odstranjujejo v obliki plinov,
  • biološko čiščenje; mikroskopsko majhni živalski ali rastlinski organizmi skrbijo za razgradnjo umazanih snovi.

Odvod v hiši vzpostavimo s sistemom odtočnih cevi. Razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda morajo biti čim krajše, kar zmanjša možnost zastajanja odplak. Vsak odtok mora biti opremljen s sifonom, ki preprečuje izhajanje smradu. Včasih je potrebno tudi dodatno odzračevanje, cevovod pa mora biti opremljen tudi s čistilnimi odprtinami, na vrhu vertikalnih vodov mora biti nameščen zračnik.

Odtočni in priključni vodi so navadno izdelani iz litega železa ali umetne snovi, pri slednjih se uporablja PVC, ki je primeren za hladno odtočno vodo in PE, primeren za toplo odtočno vodo. Najboljše lastnosti izmed umetnih snovi pa ima plastična masa HDPE, ki je tudi akustično najbolj ustrezen material za izdelavo odtočnih cevi. Umetne snovi so vedno pogostejše, njihova pomembna prednost je predvsem obstojnost. Odplake lahko namreč vsebujejo agresivne kemične snovi, ki bi lahko poškodovale odtočno cev. Za priključek hišnih odtočnih instalacij na čistilno jamo ali javno napravo za odvajanje odpadne vode uporabljamo cevi iz kamnin ali betona. Cevi je treba povezati tesno, tako da so dobro zatesnjene in jih varno utrditi.

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/2 korakov