Viri kanalskih voda (VG)

V kanalizacijo odtekajo naslednje vode:

 • Odpadne vode
  • hišne odpadne vode: kuhanje, pranje perila, umivanje, čiščenje prostorov…
  • industrijske odpadne vode: tehnološke odpadne vode, odvod iz sanitarij, hladilne vode…
  • kmetijske odpadne vode: odtok iz kmetijske in živinorejske proizvodnje,
  • komunalne odpadne vode: čiščenje ulic, trgov in kanalov.
 • Tuje vode
  • odtok v kanalizacijo zaradi dotoka vode iz izvirov in potokov, drenažna voda, padavinska voda v sistemu za sušni odtok.
 • Padavinske vode
  • vode, ki odtečejo v kanalizacijo s streh, prometnih n drugih urejenih (kanaliziranih) površin.