Naravni odvod dima in toplote (VG)

Destruktivno delovanje požara zahteva projektiranje in gradnjo takšnih bivalnih in proizvodnih prostorov, ki v primeru požara preprečujejo njegovo širjenje po prostoru in omogočajo varno evakuacijo ljudi in materialnih dobrin ter učinkovito gašenje nastalega požara.

Znano je, da notranja razdelitev prostorov na požarne sektorje, ki so med seboj ločeni s požarnimi stenami, preprečuje širjenje požara. Sodobna tehnologija proizvodnje in skladiščenja pa danes zahteva velike in nepregrajene prostore.

Gašenje nastalega požara v velikih prostorih je kljub sodobni protipožarni opremi težavno in nevarno. V gorečem prostoru se dim in toplota hitro širita po prostoru, tako da v kratkem času že majhen požar lahko ustvari gosto, vročo dimno atmosfero, ki ovira dihanje in zmanjšuje vidljivost. Zato je reševanje ljudi in materialnih dobrin iz gorečih prostorov, prav tako pa tudi posredovanje gasilcev, zelo težavno, v nekaterih primerih pa praktično nemogoče.

Požar se širi zaradi toplotnega sevanja kakor tudi zaradi prenosa ognja po gorljivih predmetih po tleh in gorljivih stropnih konstrukcijah oziroma stropnih oblogah. Na mestih, kjer gori velika količina materiala, se utegnejo nezgoreli plini nabrati pod stropom. Če se pomešajo z zrakom (če poči stensko okno ali podobno), nastane eksplozija ali bliskovito zgorevanje, posledica je hitra širitev požara.

To je mogoče preprečiti z odvajanjem vročih dimnih plinov in toplote skozi strešne odprtine na prosto. Tako zrak v bližini tal ne vsebuje toliko dima in toplote.

Svetlobnike (svetlobne kupole in svetlobne trakove) lahko tako uporabljamo v normalnih pogojih za osvetljevanje in prezračevanje prostorov, ob požaru pa nam lahko služijo za naravni odvod dima in toplote iz gorečih prostorov.

Če so naprave za naravni odvod dima in toplote pravilno dimenzionirane in pozicionirane in če se ob požaru pravočasno odprejo, dosežemo, da se sloj dima in vročih plinov ne razširi preko določene meje, in nam tako omogočijo ali olajšajo:

  • varovanje izhodnih poti pred zadimljenostjo,
  • hiter poseg gasilcev,
  • varovanje stavbne konstrukcije, opreme, naprav in ostalih materialnih dobrin pred ognjem.

Predpogoj za učinkovito delovanje naprav za naravni odvod dima in toplote je, da se ob požaru čim prej odprejo odprtine za dovod zraka, torej stenska okna, če je to le mogoče.

Pomembno je tudi, da je v sistem za protipožarno varstvo vključen tudi alarmni sistem z avtomatskim javljanjem požara, kajti le tako je lahko intervencija gasilcev hitra in uspešna.