fbpx

Protipožarne inštalacije (VG)

Po objektih kjer se zadržuje več ljudi se vgrajujejo hidrantne omarice, ki jih delimo na mokre in suhe. Protipožarna napeljava je znotraj zgradbe instalirana kot mirujoča protipožarna vodna instalacija. Kot protipožarno odvzemno mesto so namenjeni zaprti zidni hidranti, ki so opremljeni za gašenje požara z gibljivimi tlačno priključnimi cevmi. Zidni hidrant ima za delovanje nameščeno tlačno spojko za privijanje, izdelano iz lahke kovine.

Protipožarna instalacija za mokro gašenje je stalno pod vodnim tlakom in je tako vedno v pripravljenosti za uporabo. Za varno in stalno pripravljenost je priključena na javno vodovodno omrežje. Dvižni vodi za mokro gašenje so lahko nameščeni na stopnišču ter na zunanjih ali notranjih straneh zidov in morajo biti zaščiteni pred zamrzovanjem. Instalacijska veja, ki se nahaja za vodnim števcem in meri potrošnjo vode, mora biti priključena na stalno odprto odvzemno mesto ter biti zaplombirana. Vodni števec je dimenzioniran tako, da pri maksimalnem pretoku (požarna in pitna voda) tlačne izgube ne presegajo 0,6 bar. V zgornjih nadstropjih in pri izpustnih instalacijah v kletni etaži morajo biti stalna odvzemna mesta za sanitarne in podobne prostore zaklenjena. Tako se instalacija zavaruje pred številnimi poškodbami in se prihranijo stroški za obnovitvena dela. Na vsakem dvižnem vodu sta nameščeni dve cevni objemki z zračniki DN 15 in z vgrajenim cevnim odvodom. Pri dolgih vertikalnih vodnih instalacijah za hidrantno omrežje in razvejanih vodih je potrebno na najvišji etaži izvesti odzračevanje. Hidrantne omarice za suho gašenje v svoji instalaciji nimajo vode in ni priklopljeno na na vodovodno omrežje. Suho omrežje je namenjeno gasilski enoti, ki izvaja notranji napad, saj v primeru gašenja omrežje napaja z vodo iz gasilskega vozila (cisterne). 

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/1 korakov