Sprinkler sistemi (VG)

Sprinklerski sistem je avtomatski gasilni sistem, ki zazna, javi in pogasi ogenj na samem mestu izvora požara, še preden se ta razširi v velik in neobvladljiv požar. Najpomembnejši sestavni del celotnega sprinklerskega sistema je sprinklerska šoba, ki ima dve pomembni funkciji. V prvi fazi zazna oziroma deluje kot sprožilni element, v drugi fazi pa deluje kot gasilni element, ki z enakomerno razpršitvijo vode neposredno gasi ogenj.

Drug pomemben sestavni del pa je alarmna ventilska postaja, ki skupaj z alarmnim zvoncem poskrbi za javljanje požara. Poleg tega nadzoruje tlak in dovaja vodo v sprinklersko omrežje.

Sprinkler je del aktivne požarne zaščita, ki je sestavljena iz vodovodnega sistema, ki preko sprinkler črpalk zagotavlja zadosten tlak in pretok v sistem. Sistem preko cevi distribuira vodo do sprinklerjevih šob. V zgodovini so se ti sistemi uporabljali le v tovarnah in velikih poslovnih stavbah, vendar se sedaj zaradi ugodnih cen vgrajujejo tudi v domove in v manjše stavbe.

Vsaka sprinklerjeva glava je zaprta s toplotno občutljivo ampulo ali z dvodelno kovinsko povezavo, ki zadržujeta vodo v glavni cevi in delujeta kot nekakšen čep, dokler temperatura okoli brizgalk ne doseže najvišje dovoljene temperature glede na vrsto ampule. Vsaka ampula reagira samostojno, ko je vnaprej določena toplotna raven dosežena, zato je število šob, ki delujejo, omejeno. To so tiste, ki so bližje ognju, kar poveča količino vode na območju požara. Ampula poči kot rezultat toplotnega raztezanja tekočine znotraj stekla. Čas, ki je potreben, da ampula poči je odvisen od temperature. 

Vrste sprinkler sistemov

  • Mokri sistemi so najbolj razširjena vrsta sprinklerskih sistemov. V cevnem omrežju je vse do sprinklerjev voda pod pritiskom.
  • Suhi sistemi so primerni tam, kjer je nevarnost zamrzovanja ali pregrevanja požarne vode. V cevnem omrežju je od alarmne ventilske postaje do posameznih sprinklerjev namesto vode stisnjen zrak. V primeru odprtja sprinklerja tlak v cevnem omrežju pade, kar zazna alarmna ventilska postaja in sprosti vodo do šob.
  • Predkrmiljeni suhi sistemi so primerni tam, kjer bi zaradi mehanske poškodbe sprinklerskega omrežja prišlo do iztekanja vode in posledično do poškodovanja dragocene, na vodo občutljive opreme in materialov. So kombinacija sistema javljanja požara in sprinklerskega sistema. Da pride do polivanja z vodo – gašenja, morata biti izpolnjena dva pogoja. Javljalnik požara mora javiti požar in odpreti se mora vsaj ena šoba.