fbpx

Rezervno napajanje (VG)

UPS Sistemi

Rezervno napajanje je sistem, ki zagotavlja nemoteno oskrbo z električno energijo, kljub izpadu omrežne napetosti in omogoči, da naprave delujejo neprekinjeno. Naprave za nepretrgano napajanje se imenujejo UPS sistemi, kar je kratica za »Uniterruptible Power Supply«. UPS naprava je sestavljena iz akumulatorja, ki hrani elektriko, elektronike, ki skrbi za napajanje akumulatorja ter elektronike, ki skrbi za pretvorbo akumulirane energije v elektriko primerno za napajanje naprave, na katero je priključen. UPS pa niso uporabni samo za premostitev električnih izpadov. Delujejo tudi kot zaščita za električne konice (denimo takrat, ko v bližini udari strela) in kratke izpade.

Agregati

Električne generatorje v pogovornem jeziku imenujemo kar agregati. Njihova smotrna uporaba je predvsem tam, kjer izpad električne energije lahko povzroči obilo neprijetnosti, to je predvsem v proizvodnih, trgovskih in zdravstvenih dejavnostih. Lahko pa nam električna energija sploh ni dostopna. Najpreprostejši agregat je tak, ki proizvaja elektriko s pomočjo mehanske sile (npr. dinamo na kolesu). Vendar je dandanes to premalo za kakršnokoli rabo, zato uporabljamo drugačne vire, na primer različne motorje. Klasičen domač agregat ima dvotakten motor, kar daje moč nekje od 600 W do 1000 W. Na papirju se to sliši veliko, vendar v resnici to zadostuje le toliko, da nam v hiši še delujejo luči in mogoče še kakšna stvar, ki ne potrebuje veliko električne moči za delovanje.