fbpx

Uvod gradbeništvo (VG)

Instalacije so pomembni osrednji del vsake stavbe, saj jo naredijo funkcionalno in nudijo potrebno ugodje vsem uporabnikom. Omogočajo ogrevanje, dovajanje sveže vode, odvajanje odpadne vode, dostop do elektrike, interneta, telefonije in drugo. Ustrezno razvejan in dovolj zmogljiv sistem instalacij omogoča nemoteno delovanje in uporabo stavbe.

Instalacije hiši lahko v splošnem razdelimo na strojne instalacije (vodovod, plinska instalacija, ogrevanje, prezračevanje), električne instalacije in kanalizacijo. Med instalacije štejemo tudi instalacije centralnega sesalnega sistema. Po fazah ločimo grobo in fino instalacijo. Prva, groba faza je napeljava vodov (vodovod, električna instalacija, plinska instalacija, dvižne cevi za centralno ogrevanje, razvodi za centralni sesalec) in jo izvedemo pred izdelavo ometov. Drugo, fino fazo pa izvedemo po končanih ometih in pred izdelavo tlakov. V to fazo spada predvsem instalacija ogrevanja.

Instalacije v zgradbah prebijajo zidove (nosilne in predelne), kot tudi stropove, zato je pri izvedbi le-teh v zgradbah že predhodno potrebno poskrbeti za požarno varnost, tako da preboji ne bodo zmanjševali požarne odpornosti konstrukcijskih elementov oziroma ne bodo povzročali nezaželjenega prenosa ognja in plinov. Tako je potrebno poskrbeti, da bodo vsi cevni preboji imeli enak razred požarne varnosti kot konstrukcijski elementi, ki jih prebijajo (npr. stene ali strop). Posebej so problematični ventilacijski kanali, ki ponavadi potekajo preko različnih požarnih sektorjev. Vse prehode in odprtine, ki so na meji različnih požarnih sektorjev je potrebno izvesti tako, da prehod požara iz enega požarnega sektorja v drugega onemogočen v največji možni meri.