fbpx

Vodovod (VG)

Vodovod je sistem za preskrbo z vodo, ki se uporablja v komunalne namene (pitna voda) in posebne namene (industrijska in tehnološka voda). Zaradi vedno večje porabe pitne vode (500 litrov na osebo na dan) in vedno večjega onesnaženja vodnih virov si moramo prizadevati za varčnejšo uporabo pitne vode in nadomeščanje pitne vode z industrijsko in tehnološko vodo povsod tam, kjer takšna kvaliteta vode ni nujno potrebna. Pogosteje bi morali uporabljati predelovalne postopke z zaprtim sistemom uporabe tehnološke vode. V prihodnosti bosta kljub višjim stroškom tudi v stanovanjskih naseljih dve vodovodni omrežji, saj za pitje, kuhanje, pomivanje posode in osebno higieno potrebujemo le petino porabljene vode, preostala voda pa bi lahko bila slabše kvalitete. Druga možnost, ki jo preizkušajo v svetu, so aktivni filtri samo za vodo za pitje, ki bodo vgrajeni v vodovodno omrežje v stavbah.