Vodovodna instalacija v stavbi (VG)

Razdelitev vode izvedemo s pomočjo glavnih dovodnih cevi iz podzemeljskega zbiralnika preko mreže razdelilnih vodov do oskrbovalnih cevi, ki so napeljane po cestah, dovolj globoko, da voda ne more zamrzniti. Od teh cevi se nato odcepijo nekoliko tanjše cevi po hišah. 

Napeljava hišnega priključka do glavne pipe in števca je praviloma last podjetja, ki skrbi za oskrbo z vodo. Od števca naprej za razdelilne vode v objektu skrbi lastnik objekta. Glavni ventil je namenjen zaprtju oz. odprtju vode za celotni objekt. Nameščen je lahko pred vodomerom ali za njim. Vodomer oz. vodna ura meri porabo vode v stanovanju oziroma hiši v kubičnih metrih. Deluje tako, da tok vode premika krilato kolo, ki poganja mehanizem za štetje. Na števcu ne smemo ničesar spreminjati, prepovedano je odpreti plombo. V cevovodu na vodomeru leži redukcijski ventil, ki skrbi za ustrezen pritisk vode v cevovodih v objektu, saj bi premočan pritisk lahko poškodoval naprave ali opremo. Redukcijski ventil nastavi instalater, ki skrbi za vodovodno napeljavo v objektu. Mehčalna naprava s pomočjo kemikalij skrbi za ustrezno trdoto vode v vodovodni instalaciji, če je to potrebno. 

Cevi za vodovodno instalacijo so lahko speljane vertikalno ali horizontalno. Horizontalni vodi so ponavadi speljani v kletnih prostorih, pod stropom ali položeni v talnem kanalu. Pri tem je treba paziti na potreben naklon horizontalnih vodov. Pri prebojih skozi zid je treba paziti na ustrezno izolacijo. Instalacija vodovodnih cevi je lahko:

  • podometna,
  • predstenska.

Sistem predstenske instalacije je primeren predvsem za uporabo pri novogradnjah ter rekonstrukcijah in adaptacijah starih gradenj. Sistem predstenske instalacije običajno vsebuje module, v katerem je ves instalacijski material, ki je potreben za montažo in pritrditev in hkrati omogoča tudi namestitev sanitarnih elementov. Nekatere predstenske instalacijske module lahko vgradimo tudi v suhomontažni zid. Prednosti predstenske instalacije vodovodnega sistema so:

  • enostavnost montaže,
  • hitrost izdelave,
  • prilagodljivost elementov,
  • manjša potreba po prostoru,
  • lažja naknadna popravila in zamenjave.

Sistem cev v cevi je relativno nov, primeren pa je za podometno in predstensko instalacijo vodovodnih cevi. Pri polaganju uporabljamo plastične vodovodne cevi, pri tem je zunanja gibljiva cev iz polietilena vodilo za notranjo vodovodno cev. 

Izpustna mesta priključimo na vodovodno instalacijo:

  • zaporedno, pri čemer so izpustna mesta zaporedno priključena na eno dovodno cev;
  • vzporedno, pri čemer sta dve dovodni cevi, ki sta med seboj povezani z zanko, nanju pa je priključenih več izpustnih mest;
  • kombinirano.

Zaporedna priključitev je primerna predvsem, kadar priključenih elementov ne uporabljamo sočasno ali, če je razdalja od priključka voda do odjemnih mest posebno dolga. Prednost zaporedne priključitve pa je predvsem v manjši porabi materiala. Vzporedna priključitev je priporočljiva predvsem, če hkrati uporabljamo več priključnih mest, npr. v kopalnici, vse pogosteje tudi v kuhinji.