Strelovod – splošno

Ob neposrednem udaru strele v objekt se kaj hitro pojavi požar, v kolikor imamo srečo pa le mehanske poškodbe na objektu. Strela je naravni pojav, katerega del sta blisk in grom. Pojavlja se ob nevihtah in je nevarna tako za ljudi kot tudi za naprave, saj se ob njej sprosti velika količina energije, napetost pri streli lahko doseže več deset tisoč voltov. Tokovi, ki nastanejo pri udarcu strele, lahko stalijo kovinske žice ali segrejejo materiale do temperature, pri kateri se vnamejo ali eksplodirajo. Vsak objekt mora biti zato zaščiten s strelovodno instalacijo, ki zmanjša učinek strele oz. odvede tok v zemljo. S tem prepreči požar, ki bi ga lahko strela zanetila in druge poškodbe objekta, ki bi pri udaru strele lahko nastale. Strelovodna instalacija predstavlja zaščito objekta pred direktnim udarom strele. Dejansko so to smiselno razporejeni strelovodni vodniki po objektu, ki so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru. Strelovodna instalacija torej ščiti naš objekt pred direktnim udarom strele, ker dejansko pomeni, da objekt v primeru udara strele ne zgori ali se kako drugače poškoduje. 

Strela lahko udari kamorkoli, najbolj izpostavljena področja pa so:

 • kozolci in gospodarska poslopja, v katerih shranjujemo krmo,
 • višje in osamljene stavbe,
 • večja ali osamljena drevesa,
 • vrhovi gora.

Da lahko strelovodna instalacija svojo funkcijo opravi, mora biti pravilno izvedena. Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od oblike objekta, lokacije, njegove višine ter še nekaterih drugih dejavnikov. Prav tako je potrebno pri strelovodni instalaciji paziti na izbor materialov, iz katerih je izvedena. V primeru, da izberemo napačne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drugi del objekta (npr. kritino). Strelovodna instalacija ni modni dodatek k objektu, zato njena namestitev običajno ni najlepši del objekta, vendar pa lahko s primerno izbranimi materiali ter postavitvijo same instalacije, njen vpliv na izgled objekta zmanjšamo na minimum. Tako so vodniki sodobne strelovodne instalacije npr. okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kvalitetnih materialov.

Zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele so določene v Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/2009). Navedene so naslednje zahteve pri zaščiti pred strelo:

Vse manj zahtevne in zahtevne stavbe morajo biti opremljene s sistemom zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV, ki mora biti projektiran, izveden in vzdrževan tako, da:

 • odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic ter pri tem ne povzroča iskrenja in električnih preskokov, ki bi lahko povzročili požar,
 • omeji okvare električnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanjšo možno mero,
 • omeji okvare električnih in elektronskih naprav na najmanjšo možno mero in
 • zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala.

Metodologijo analize tveganja pred udarom strele in priporočene gradbene ukrepe pa ureja Tehnična smernica TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele.

Tehnične zahteve pri izvedbi strelovoda so naslednje:

 • električna zanesljivost; ustrezna ohmska upornost proti okolnemu zemljišču,
 • mehanska čvrstost; strelovod mora biti ustrezno pritrjen na streho ter ustreznega preseka, da kljubuje vremenskim neprilikam (vetru, snegu…),
 • odpornost na korozijo,
 • termična vzdžljivost,
 • arhitektonska usklajenost,
 • ekonomičnost.