Varnostna razsvetljava (VG)

Varnostna razsvetljava ima samo varnostne naloge in je namenjena temu, da:

 • lahko potencialno nevarno delo varno zaustavimo oziroma končamo,
 • varno in hitro zapustimo prizadete prostore oziroma stavbo,
 • preprečimo izbruh panike v prostorih kjer se nahaja večje število ljudi.

Varnostno razsvetljavo lahko razdelimo na:

 • razsvetljavo poti rešitve,
 • razsvetljavo večjih prostorov (protipanična razsvetljava),
 • razsvetljavo nevarnih delovnih mest.

Glavne značilnosti varnostne razsvetljave so:

 • svetilke so vsaj 2 m nad tlemi,
 • znaki na poti rešitve so osvetljeni, če izhod ni viden, je pot do njega označena,
 • svetilke varnostne razsvetljave so ustrezno razporejene.

Pri varnostni razsvetljavi lahko pride do naslednjih težav:

 • adaptacije oči na novo okolje,
 • slabšega spektralnega vrednotenja,
 • zmanjšane ostrine vida,
 • nočne miopičnosti (kratkovidnosti),
 • slabše akomodacije
 • zmanjšane občutljivosti za kontraste,
 • večjega bleščanja.

Namen varnostne razsvetljave poti rešitve je:

 • omogočiti varen odhod iz prostora in/ali stavb,
 • omogočiti razpoznavanje reševalnih znakov,
 • omogočiti grobo orientacijo v prostoru in
 • omogočiti razpoznavanje grobih podrobnosti.

Pri tem uporabljamo:

 • osvetljene ali presvetljene znake poti rešitve,
 • svetilke za osvetlitev poti rešitve,
 • načrte poti rešitve.

Načrti poti rešitve morajo biti na voljo uporabnikom prostorov (stavbe), da si jih lahko zapomnijo in z njihovo pomočjo najdejo pot do izhoda. Prav tako pa so lahko v veliko pomoč reševalcem.