Varnostni znaki (VG)

Po Pravilniku o varnostnih znakih Ur.l. RS št. 89/1999 so varnostni znaki tisti, ki s kombinacijo geometrijskih likov, barv in slikovnih znakov omogočajo izjavo o varnosti.

»Varnostni znak« je znak, ki se nanaša na določen objekt, dejavnost ali stanje, in daje informacijo ali navodilo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna komunikacija.

»Znak za prepoved« je znak, ki prepoveduje določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje. Izgled znaka za prepoved je:

  • oblika kroga,
  • varnostna barva je bela z rdečim robom, konstrastna barva je črna.

»Opozorilni znak« je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost. Izgled znaka za opozorilo je:

  • trikotna oblika,
  • črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo (rumena barva mora zavzemati najmanj 50% površine znaka).

»Znak za obvezno ravnanje« je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru. Izgled:

  • okrogla oblika,
  • bel piktogram na plavi podlagi (plava barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).

»Znak za izhod v sili ali prvo pomoč« je znak, ki daje informacije o zasilnih izhodih, pripomočkih za prvo pomoč in reševanje. Izgled:

  • pravokotna ali kvadratna oblika,
  • bel piktogram na zeleni podlagi (zelena barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).

»Požarni znaki«, izgled:

  • pravokotna oblika,
  • bel piktogram na rdeči podlagi (rdeča barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).