Tečaj za gasilca pripravnika

Predmet zajema 3 šolske ure teorije

Zakonodaja
 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije
 Zakon o gasilstvu
Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki
 Delo z evidencami in dokumenti
 Skrbništvo evidenc
 Informacijska varnost
 Osnove pisarniškega poslovanja