Zakonodaja (GP)

 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije
 Zakon o gasilstvu