Predmet obsega 3 šolske ure teorije.

Teoretična predavanja:

 • Splošno o izobraževanju
  • Pomen izobraževanja za gasilce
 • Pravna podlaga
  • Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
 • Vrste gasilskih izobraževanj
  • Vrste izobraževanj
  • Temeljno izobraževanje
  • Dopolnilno izobraževanje
  • Permanentno izobraževanje
 • Izobraževanje v gasilstvu
  • Sistem načrtovanja in organizacije izobraževanja
  • Nosilci izobraževanj po nivojih
  • Razpis izobraževanj