fbpx

Izobraževanje – uvod (VG)

Izobraževanje je dejavnost, brez katere ne more nobena asociacija v družbi. Ker brez znanja ni dejavnosti, moramo tudi gasilci temu delu nameniti velik del svoje aktivnosti.

Ko govorimo o potrebi po nenehnem vzgajanju in izobraževanju, moramo to področje človekove aktivnosti razumeti v najširšem smislu. Poklicna in strokovna znanja pokrivajo le en del. Drugi, vse pomembnejši, obsega tista znanja, ki jih človek potrebuje izven prostega časa. V tem procesu nastopajo tako formalne izobraževalne institucije, kot tudi neformalni dejavniki. Z nenehnimi (permanentnimi) vplivi vzgoje in izobraževanja se srečujemo v šolah, na delavskih univerzah, v izobraževalnih centrih, kakor tudi preko različnih medijev, v društvih, v klubih, na sestankih in sejah. Starostne meje v učnem procesu ni več, saj so jo podrle t.i. univerze za tretje življenjsko obdobje,…

Nujnost nenehnega človekovega izpopolnjevanja je torej neločljiva sopotnica sodobnega človeka. Ostaja pa odprto vprašanje, kako se približati tej tako heterogeni množici, ki znanje nujno potrebuje, in drugo, kako organizirati in izpeljati učni proces, da bo učinkovit, pri izobražencih pa bo ohranil ustrezen nivo motivacije za permanentno izobraževanje. 

Predmet izobraževanje je namenjen spoznavanju z vrstami izobraževanja ter pogoji, ki so potrebni za posamezne oblike izobraževanja. Udeleženci morajo spoznati aktivnosti in postopke, ki so potrebni za organizacijo tečajev. Spoznati proces izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na  metodah izobraževanja, na pripravi na izobraževanje in na učilih in učnih pripomočki. Udeleženci bi naj pridobili tudi osnovna znanja iz pravil lastnega izobraževanja in motivacije.

Težišče pri vodji skupine je predelati vrste, vsebino in pogoje za posamezne oblike gasilskih usposabljanj; se seznaniti s pogoji in nalogami pri organizaciji gasilskih izobraževanj; spoznati spoznavno plat izobraževanja in ključne metode; informirati se o učilih in učnih pripomočkih ter pomenu priprav za izobraževanje.

Osnove pri vodji enote so v utrditvi znanj iz vrst usposabljanj in opredeljenih pogojih in vsebini za posamezna usposabljanja; utrditi znanja iz pogojev in nalog pri organizaciji gasilskih izobraževanja, usvojiti spoznavno plat izobraževanja in pomen metod; usvojiti vrste in značilnosti učil in učnih pripomočkov; spoznati pomen vseh priprav na izobraževanje in usposabljanje.

Vodja enot informativno predela vsebino iz vrst izobraževanj, pogojev in vsebine posameznih izobraževanj ter postopkov potrebnih za organizacijo izobraževanj. Se poglobi v spoznavno plat izobraževanja, ter temeljito predela učne metode, učne oblike in učila in učne pripomočke. Podrobno se seznani z vsemi vrstami priprav, s poudarkom na vsebinski pripravi. Spozna učna načela, pomen motivacije in druge dejavnike, ki vplivajo na lastno izobraževanje, kot na izobraževanje drugih.