fbpx

Materialno – tehnična osnova pouka

V tistem delu priročnika, ki obravnava osnovna izhodišča vsakega poučevanja, smo poudarili pomen nazornosti pri pouku. Vse, kar spoznamo tudi po vizualni poti, si veliko hitreje in veliko trajneje zapomnimo. Na načelu nazornosti gradimo tudi metodo kazanja (demonstracije), ki ji dajemo posebno mesto v didaktiki. Skratka, sodoben učitelj, inštruktor si prizadeva, da v učni proces vključi tista učna sredstva, ki ustrezajo didaktičnim zahtevam pouka.

 

Kaj so učila in kaj učni pripomočki?

UČILA: so predmeti o katerih se učimo npr.: gasilski aparat, trojak, gasilska cev in podobno.

UČNI PRIPOMOČKI: so sredstva, ki jih rabimo pri demonstracijski metodi pouka. Na primer: grafoskop, episkop, projektor, video, kreda, tabla in podobno.

Nekoč se tehničnim pripomočkom pri pouku ni dajala posebna pozornost, danes pa so vse važnejši zaradi:

  • skrajšanja št. ur pouka,
  • časovnega in krajevnega približanja neke vsebine,
  • prikazovanja procesa ali akcije,
  • nazornosti.

 

Uspešnost pouka je z uporabo učnih pripomočkov in učil:

                                                                                           znanje po 3. urah znanje po 3. dneh
govor                                                   25-70% 10%
učila in učni pripomočki                         70% 20%
govor in učni pripomočki                        85% 65%

 

Pri uporabi učil in učnih pripomočkov se lažje spremlja pouk in omogoči se postopen razvoj mišljenja. Da bosta učilo in učni pripomoček učinkovito, morata imeti določene lastnosti:

  • mora biti varno in originalno;
  • da čim boljše predstavi pojme in predmete;
  • prilagojeno mora biti skupini slušateljev, da jih privlači;
  • mora biti estetko in zgledno, da privlači.