fbpx

Načrtovanje in organizacija tečajev (VG)

Na nivoju društev, zvez, regijskih poveljstev in Gasilske zveze Slovenije se letno izvajajo  plani izobraževanj, pri čemer je kot osnovno vedno potrebno upoštevati merila za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah gasilskih enot, kot je to predpisano s strani Gasilske zveze Slovenije. Na nivoju PGD se izvaja: osnovni tečaj za gasilca; na nivoju GZ se izvaja: nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupine, tečaj za vodjo enote, tečaj za strojnika, orodjarja, bolničarja, uporabnika radijskih postaj in inštruktorja radijskih zvez; vsi ostali tečaji na  nivoju GZS.

 

Organizator gasilskega tečaja mora izvesti naslednje aktivnosti:

  • razpisati tečaj, ki se bo izvajal,
  • prehodni preizkus znanja,
  • prijaviti tečaj in poskrbeti za razpis le – tega v aplikaciji VULKAN,
  • preveriti ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje,
  • pripraviti končen seznam tečajnikov,
  • pripraviti seznam ustreznih predavateljev,
  • sestaviti urnik predavanj,
  • ažurno obveščati tečajnike o poteku tečaja,
  • pripraviti sprejemne teste; izvajati program po predpisanem učnem načrtu.

 

Prijava tečaja mora biti posredovana ustreznemu nivoju, ki je pristojen za odobritev, vsaj 15 dni pred začetkom tečaja.

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/1 korakov