fbpx

Spoznavna stran izobraževanja – pouk (VG)

Izobraževanje je proces spoznavanja, kjer si slušatelji pridobijo nova znanstvena spoznanja, nova znanja, pridobivanje novega znanja pa je v bistvu spoznavni proces. To spoznavanje pa lahko izvršimo preko:

  1. čutil,
  2. razumevanja,
  3. prakse,
  4. od opazovanja k abstraktnemu mišljenju in od tod k praksi.

 

OPAZOVANJE

V tem primeru s čutili zaznavamo dejstva, posameznosti. Opazovanje je višja stopnja zaznavanja, ker se načrtuje, organizira in vodi.

 

MIŠLJENJE

Z mišljenjem spoznavamo generalizacije, posplošitve, abstrakcije. Mišljenje je duševni proces vzpostavljanja zvez in odnosov med vsemi objekti stvarnosti. Zato mišljenje zajema miselne operacije, kot so: analiza, aplikacija, asociacija, dedukcija, dokazovanje, posploševanje, induciranje, izločanje,…

 

PRAKSA

Je aktiven odnos človeka do določenih nalog, problemov, narave in podobno,…