Dopolnilna usposabljanja (VG)

Z dopolnilnim izobraževanjem si gasilci pridobijo dodatna – specialistična znanja, ki so potrebna za opravljanje posebej zahtevnih nalog. Za pridobitev specialnosti je potrebno izpolnjevati zraven posebnih strokovnih znanj tudi zdravstvene in psihofizične sposobnosti.

Dopolnilno strokovno izobraževanje in usposabljanje zajema izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje specialnosti in se izvaja s tečaji za:

 

Strojništvo:

 • strojnik (pogoj: izpit za gasilca),
 • strojnik avtolestve (pogoj: izpit za strojnika in izpit za voznika motornih vozil C kategorije),
 • orodjar (izpit za vodjo skupine in za strojnika).

 

Zaščito dihal:

 • uporabnik dihalnega parata (pogoj: izpit za gasilca),
 • skrbnik dihalnih zaščitnih naprav (pogoj: tečaj za vodjo enote, tečaj nosilca dihalnega aparata in splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje).

 

Gašenje notranjih požarov:

 • modul A, tečaj za gašenje notranjih požarov lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj specialnosti za nosilca dihalnega aparata;
 • modul B, tečaj lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj za gašenje požarov –modul A;
 • modul C, tečaj lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj za gašenje požarov – modul B.

 

Radijske zveze:

 • uporabnik radijskih postaj (pogoj: izpit za gasilca),
 • skrbnik za radijske postaje (pogoj; tečaj za vodjo skupine, tečaj za uporabnika radijskih postaj in praviloma splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje).

 

Tehnično reševanje:

 • tehnični reševalec (pogoj: izpit za gasilca in splošno izobrazbo najmanj III. stopnje).

 

Nevarne snovi:

 • reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi (pogoj: izpit za vodjo skupine in tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata ter splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje)

 

Požari v naravi:

 • gašenje požarov v naravnem okolju (pogoj: izpit za gasilca).

 

Reševanje na vodi in iz vode:

 • reševalec na vodi (pogoj: izpit za gasilca),
 • vodja čolna (pogoj: izpit za vodjo skupine),
 • potapljač* (pogoj: izpit za gasilca),
 • potapljač** (pogoj: izpit za vodjo skupine in za mlajšega potapljača),
 • potapljač reševalec lahko opravi kandidat, ki ima izpite za vodjo skupine, voditelja čolna in potapljača ** (dve zvezdici) in je usposobljen po CMAS.

 

Ocenjevanje gasilsko športnih disciplin:

 • sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin (pogoj: izpit za vodjo enote).

 

Poučevanje:

 • inštruktor (pogoj: izpit za vodjo enot in splošno izobrazbo najmanj V. stopnje),
 • predavatelj (pogoj: izpit za člana višjih poveljstev oziroma izpit za višjega strokovnega svetovalca in splošno izobrazbo najmanj VI. stopnje).

 

Prva pomoč:

 • bolničar (pogoj: izpit za gasilca).

 

Informatika v gasilstvu:

 • informatik (pogoj: izpit za gasilca).

 

Vodenje članic:

 • vodja članic (pogoj: izpit za vodjo enote in najmanj IV. stopnjo splošne izobrazbe ali izpit za višjega strokovnega svetovalca).

 

Vodenje mladine:

 • mentor mladine (pogoj: tečaj za vodjo skupine in ima splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje),
 • mentor mladine I. (pogoj: tečaj za vodjo skupine in za mentorja mladine ter splošno izobrazbo V. stopnje).

 

Preventiva:

 • preventivec, lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj za vodjo enot oziroma izpit za višjega strokovnega svetovalca.

 

Ostala dopolnilna strokovna izobraževanja in usposabljanja:

 • usposabljanje za varno delo z motorno žago (pogoj: izpit za gasilca),
 • usposabljanje za delo s helikopterjem (pogoj: izpit za gasilca).