Obnovitveno usposabljanje (VG)

Nosilci posameznih specialnosti obnavljajo svoja znanja na obnovitvenih tečajih specialnosti.