Permanentno usposabljanje (VG)

Zraven temeljnega in dopolnilnega izobraževanja je za kvalitetno opravljanje gasilske dejavnosti potrebno tudi permanentno izobraževanje. Gasilske organizacije za strokovno in fizično usposobljenost organizirajo permanentno usposabljanje, ki se izvaja v obliki:

  • seminarjev in posvetov s teoretičnim in praktičnim spoznavanjem novosti na gasilskem in požarno varnostnem področju;
  • taktičnih vaj in nastopov z gasilsko tehničnimi sredstvi;
  • gasilskih in gasilsko športnih tekmovanj in priprav za ta tekmovanja;
  • obnovitvena usposabljanja namenjena posameznim specialnostim.

 

Permanentna strokovna izobraževanja in usposabljanja se opravljajo v gasilskih društvih, zvezah, poveljstvih in gasilski šoli.