Temeljno usposabljanje (VG)

S temeljnim izobraževanjem si gasilci pridobijo temelja znanja, ki so potrebna za opravljanje gasilske dejavnosti. Temeljno izobraževanje je opredeljeno po nivojih, kar omogoča pridobitev gasilske kvalifikacije glede na nivo opravljanja gasilske dejavnosti. Po vsakem končanem temeljen usposabljanju si gasilec pridobi  diplomo in z njo ustrezen gasilski čin. 

 

Temeljno strokovno izobraževanje in usposabljanje za prostovoljne gasilce in gasilske vodje obsega:

 • osnovno in nadaljevalni tečaj za gasilca;
 • tečaj za vodjo skupine;
 • tečaj za vodjo enote (oddelka);
 • tečaj za vodjo enot (voda, čete);
 • tečaj za člane višjih poveljstev;
 • tečaj za gasilske vodje v regiji in državi.

 

Strokovno  izobraževanje in usposabljanje za organizacijske in preventivne naloge obsega:

 • tečaj za višjega strokovnega svetovalca.

 

Pogoji za pristop k izobraževanju in strokovnemu usposabljanju za posamezne tečaje so:

 • osnovno usposabljanje za gasilca (pripravnik, ki dopolni 16 let),
 • nadaljevalni tečaj za gasilca (po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju, najkasneje pa v dveh letih),
 • tečaj za vodjo skupine (najmanj dve leti v činu gasilec),
 • tečaj za vodjo enote (najmanj dve leti aktivnega staža od izpita za vodjo skupine),
 • tečaj za vodjo enot (najmanj dve leti aktivnega staža od izpita za vodjo enote in splošno izobrazbo najmanj V. stopnje, ali kandidat, ki ima najmanj VI. stopnjo splošne izobrazbe in tri leta staža od izpita za gasilca).

 

Po končanem teoretičnem in praktičnem pouku se opravi  predpisani izpit.