fbpx

Vzgoja in izobraževanje odraslih (VG)

Uvodne misli o  nujnosti permanentnega izobraževanja veljajo tudi za izobraževanje v gasilskih organizacijah. Usposabljanje  ni samo sebi namen, ampak je nujnost za doseganje konkurenčnosti v sleherni organizaciji, zato tudi gasilska organizacija  ni  nobena izjema. Če se torej gasilska organizacija vse bolj zaveda kako pomembna je usposobljenost gasilskega kadra, mora temu slediti  ponudba izobraževanja. Ker so vsi udeleženci izobraževanja in skoraj vsi predavatelji v rednem delovnem razmerju, velja na vsakem koraku poudarjati andragoški princip dela, od ugotavljanja izobraževalnih potreb, do verifikacije pridobljenih spretnosti, znaj, stališč (andragoški ciklus). Prav tako je treba poskrbeti, da naše gasilske strokovnjake opremimo z  osnovnimi pedagoškimi oziroma andragoškimi znanji, v tečaj za gasilske častnike pa je treba vključiti tudi didaktiko in metodiko.

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/1 korakov