Predmet zajema 3 ure teoretičnih predavanj.

 • Zakonodaja v gasilstvu:
  • Zakon o gasilstvu
  • Pravila gasilske službe
  • Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
  • Statuti GZS
  • Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah
 • Financiranje gasilstva
 • Vodenje zapisnikov in delovodnikov, vodenje inventure, arhiviranje poslovne dokumentacije

Vsebina 2 - Predmet

Expand All