Gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah (NGČ)

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister.

Vrsta in obseg gasilskih enot se določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote mora zagotoviti ustanovitelj.

Vse gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe.