Obveznosti prebivalcev (NGČ)

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti:

  • prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela;
  • uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.

Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.

Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni tisto občino, na območju katere je nastal požar ali druga nesreča.