Poklicne gasilske enote (NGČ)

Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je ustanovljena.

Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine.

Organizirajo se v skladu z zgoraj omenjenimi merili kot javni zavod ali kot režijski obrat.