Izjava ob vstopu v prostovoljno gasilsko enoto (NGČ)

Vsak član ob operativne gasilske enote ob vstopu v operativno gasilsko enoto podpiše pisno pristopno izjavo, ki se glasi:

  • »(ime in priimek) izjavljam, da bom kot član gasilske enote gasilsko službo opravljal vestno in požrtvovalno!«

Podpis izjave se opravi na svečan način, največkrat na občnem zboru prostovoljnega gasilskega društva.

Ob podpisu izjave prejme član operativne gasilske enote diplomo z besedilom izjave.